Haalbaarheids onderzoek

"Wat zijn mijn kansen op financiering?"

Wil je weten wat je kansen zijn op financiering door een bank? Wij onderzoeken je businessplan op commerciële en financiële haalbaarheid en verkennen samen met je de verschillende scenario’s. Bij een positief advies geldt ons rapport als een extra aanbeveling bij de financier. In onze rapportage gaan wij in op de ondernemerskwaliteiten, commerciële kwaliteiten, kredietbehoefte en levensvatbaarheid.

In het haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door IMK Projecten, zal
advies en beoordeling worden gegeven over commerciële haalbaarheid en de
financiële haalbaarheid van het plan. Vanzelfsprekend zullen eventuele
vragen van de bank uitvoerig beantwoord worden. Tevens zullen ook de
ondernemerskwaliteiten, die branchespecifiek zijn, beoordeeld worden.

Het commerciële gedeelte zal onder meer bestaan uit een beoordeling van:

 • Marketing, missie en visie;
 • Context;
 • Juridische vorm(en);
 • SWOT-analyse;
 • Sellogram®;
 • Vestigingsplaats;
 • Productbeschrijving;
 • Prijsbepaling;
 • Exclusieve Verkoop Argumenten.

Het financiële gedeelte zal onder meer bestaan uit een beoordeling van:

 • Investeringsbegroting;
 • Financieringsplan;
 • Balansen per ultimo prognose jaren;
 • Exploitatiebegrotingen twee of drie jaren;
 • Liquiditeitsbegrotingen;
 • Aflossingsschema’s;
 • Financiële ratio’s.

Indien relevant zal dit in verschillende scenario’s begroot worden.

Plan de campagne

 Vooraf zal afstemming plaatsvinden over de beschikbare gegevens, waarna het onderzoek kan aanvangen. De doorlooptijd na opdrachtverkrijging zal naar schatting twee à drie weken bedragen. De oplevering van het onderzoek zal geschieden in een digitale rapportage.

Aanpak: voordat wij met een onderzoek beginnen nodig ik je uit om je ondernemingsplan vrijblijvend aan mij te sturen. Op basis van je plan en ons gesprek hierover, maak ik een inschatting van de benodigde uitvoeringstijd.

Advisering aan het Midden- en Kleinbedrijf is meer dan 35 jaar onze core business. Ter beoordeling van de haalbaarheid van een ondernemersplan of uitbreiding van een bestaand bedrijf, gebruiken wij financiële software die in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen is ontwikkeld. Deze financiële software wordt ook gebruikt door bekende Nederlandse banken. De kwaliteit van onze haalbaarheidsonderzoeken zal een solide fundering zijn voor de aanvraag van je zakelijk krediet. In vrijwel alle branches hebben wij haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd en wij maken gebruik van onze uitgebreide database van branche-informatie.

Vul uw naam en e-mailadres in om toegang te krijgen tot de downloads.

Dit formulier vraagt u om uw naam en email adres zodat ik met u kan communiceren. Zie de privacyverklaring om te zien hoe ik met uw gegevens omga.