t:0299 476373
info@imk-projecten.nl

Projecten

IMK Projecten is initiator en uitvoerder van projecten voor startende en ervaren ondernemers. In de loop der jaren hebben wij tevens een naam opgebouwd met projecten gericht op migrantenondernemers. In feite zijn al onze projecten gericht op specifieke doelgroepen. De dienstverlening varieert van coaching en individuele begeleiding tot praktische workshops, themabijeenkomsten en cursussen.

Netwerk

IMK Projecten helpt ondernemers op weg door advies en de inzet van een uitgebreid netwerk van deskundigen op het gebied van coaching, training, financiële dienstverlening en ondernemerschap. Daarnaast overleggen we regelmatig met beleidsmakers bij de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid.

Projecten

"Let's talk business"


Uitleg over dit project

Een eigen bedrijf in Zuidoost "Let's talk business"

Eigen Bedrijf Zuidoost (EBZO) hielp van 1994 tot 2001, werkzoekenden in Amsterdam-Zuidoost bij de oprichting van een eigen bedrijf. EBZO werd onder meer mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Amsterdam. Het project bood een praktische opleiding in drie onderdelen: oriëntatie op ondernemerschap, ontwikkeling van het eigen ondernemingsplan en coaching bij de start van de eigen onderneming.

Haalbaarheid

In acht jaar tijd werden in totaal 135 ondernemers opgeleid. De aspirant-ondernemers maakten kennis met het ondernemerschap, commercie, financiën en ondernemershouding. Na deze oriëntatie werd er een ondernemingsplan geschreven en werd dit plan getoetst op haalbaarheid. Cursisten met een haalbaar ondernemingsplan kregen vervolgens individuele begeleiding door ervaren adviseurs van IMK Projecten. Zij werden zowel door banken gefinancierd als door kredietfaciliteiten van de overheid.

Inside out


Inside out

Het project Inside Out ondersteunde van 1998 startende en gevestigde migrantenondernemers in de provincie Noord-Holland bij de oprichting en ontwikkeling van een eigen zaak. Hieruit zijn tientallen migrantenondernemingen ontstaan.

Migrantenvoorlichters

Binnen het project werd gewerkt met twaalf voorlichters, zelf migranten, die speciaal voor dit doel waren opgeleid. Tegen een geringe vergoeding bood Inside Out een flexibel dienstenpakket: gratis spreekuur, specialistisch advies en coaching en workshops. Inside Out organiseerde themabijeenkomsten over onderwerpen als financiële administratie, doelgericht marktonderzoek, presentatietechniek en verkooptechniek. De ondernemers kregen ook training in computervaardigheden.

Subsidies
Inside Out was een initiatief van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, en is uitgevoerd door IMK Projecten. Inside Out werd mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Europees Sociaal Fonds.

Emporium


Uitleg over dit project

Emporium

Europese kennisuitwisseling

Tussen 1998 en 2004 liep het project Emporium met als doel migrantenondernemerschap in Europa en Amsterdam te stimuleren. Hierbij lag de focus op de ontwikkeling van een netwerk van kennis en contacten. Emporium was tevens een kennis- en informatiecentrum voor etnisch ondernemerschap. Het centrum hield zich op Europese schaal bezig met het verzamelen en ter beschikking stellen van informatie, kennis en contacten die het zelfstandig ondernemerschap onder migranten konden bevorderen. De kennis en informatie werd middels een portal site beschikbaar gesteld.

Internationaal

Binnen het project werd samengewerkt met soortgelijke initiatieven in onder meer Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en België. De Emporium database bevat inmiddels gegevens van meer dan vijfhonderd organisaties, personen, projecten en initiatieven in heel Europa, die zich bezighouden met het ondernemerschap van migranten. belangrijke focus hierin is de wijze waarop bedrijven gefinancierd worden of zijn.

Dienstenpakket

Tegen een geringe vergoeding bood Emporium een flexibel dienstenpakket aan bestaande uit een gratis spreekuur, specialistisch advies, coaching en workshops. De ondernemers kregen ook training in computervaardigheden. In totaal kwamen er in Amsterdam 288 cursisten naar workshops van Emporium en werden er zijn 24 multiculturele bedrijfsadviseurs opgeleid. Deze groep is inmiddels binnen de eigen organisatie of een zelfstandig adviesbureau aan de slag zijn gegaan.

Opleiding en training van Consultants

in dit project zijn 36 internationanle consultants opgeleid op dit specifieke gebied afkomstig uit Duitsland, Denemarken, Belgie, Frankrijk en Engeland. 


Gezamenlijk initiatief

Emporium was een gezamenlijk initiatief van IMK Projecten, de afdeling Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. De uitvoering was in handen van IMK Projecten.

Starterscentrum
West


Uitleg over dit project

Starterscentrum West

Advies en ondersteuning

Het project 'Starterscentrum West' had tot doel om tussen 2000 en 2004, 100 nieuwe bedrijven te helpen opstarten in Amsterdam West. Het project bood hulp en ondersteuning aan startende (allochtone) ondernemers die voor voorlichting en kort advies terechtkonden bij een speciaal opgerichte helpdesk. Ook bevorderde dit project kleinschalige bedrijfshuisvesting voor startende en groeiende ondernemingen. De projectuitvoering lag in handen van IMK Projecten in samenwerking met Renaval.

 


Uitleg over dit project

Hier komt nog tekst

 


 

Hier komt nog tekst

 


 

Hier komt nog tekst

 


 

Hier komt nog tekst

     


 

Hier komt nog tekst

Advies en training voor ondernemende mensen
t:0299 476373
info@imk-projecten.nl
linkedin twitter facebook